Projekter

I Klædt På leverer vi en bred vifte af ydelser. Den røde tråd er målgruppen, som altid er børn og unge.

Strandbakkehuset ∘ Børne- og ungehospice

Online børne- og ungeuniverser for Strandbakkehuset – Jyllands første børne- og ungehospice 

 • Konceptudvikling 

 • Indholdsproduktion: Tekst og grafiske elementer 

 • Videoproduktion 

Strandbakkehuset er Jyllands første børne- og ungehospice. Målgruppen er børn og unge, der har en alvorlig sygdom – og deres familier. Strandbakkehuset ønskede at skabe et online univers målrettet netop de børn og unge, der skal flytte ind på hospicet for at give svar og skabe tryghed. Siderne skulle vise, hvordan stedet ser ud, hvad man kan lave, og hvem de kommer til at møde, når de flytter ind.  Og give svar på de spørgsmål og bekymringer, der kan være svære, men nødvendige at tale om i en i forvejen utryg situation.

 

Ud fra det udviklede vi to undersider til Strandbakkehusets hjemmeside. Én målrettet børn og en anden målrettet unge, der skal flytte ind på Strandbakkehuset som enten patient eller pårørende. 

Gennem visuelle elementer som video, grafik og tekstindhold på hjemmesiden inviterer vi børnene og deres familier indenfor på Strandbakkehuset, så de ved, hvad der venter dem. Og når det gælder børn og unge, skal den viden være formidlet, så det både er til at forstå, og så man som barn eller ung får lyst til at se, læse eller høre budskabet, hvilket har været omdrejningspunktet i al indhold på hjemmesiden.

Se hjemmesiden målrettet børn her.

Se hjemmesiden målrettet unge her.

STRUT-topbanner-removebg-preview.png

Klimatorium ∘ Børnenes Klimamøde

Undervisningsforløb om klima og innovation

 • Konceptudvikling 

 • Indholdsproduktion  

 • Videoproduktion 

 • Event

 

I undervisningsforløbet, som er skabt for Klimatorium, præsenteres eleverne for vigtig viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger i et lettilgængelig univers med blandt andet videoer, der lægger op til masser af bevægelse.

Eleverne skal igennem spændende quizzer og opgaver, der skal løses i grupper. Og de bliver ført igennem en sjov og lærerig samskabelsesproces med idégenerering, idéudvikling, byggeri og præsentation af deres bud på en god klimaløsning.

Undervisningsmaterialet og de 10 explainer-videoer kan du se lige her. 

Naturmødet ∘ Naturjagten

Landsdækkende online skoleprogram for 4. og 5. klasses elever

 • Konceptudvikling 

 • Konsulentbistand

 • Undervisningsmateriale

 • Manuskript til videoproduktion

 

Naturjagten er en del af Naturmødet og er en åben skole-aktivitet for 4. og 5. klasser. I alt blev 3400 skoleelever landet over sendt ud for at rode i jord og kigge under træstubbe - på jagt efter arter i den danske natur. Og de fandt mere end 1000 arter.

Naturjagten er et virkeligt godt eksempel på, hvordan man kan kombinere en digital event - der nåede ud til hele landet - med masser af bevægelse, selvstændigt arbejde og aktiv inddragelse af eleverne.

Du kan læse en omtale af begivenheden her.

naturmødet.jpg

Nordisk Ministerråd ∘ Pjece til børn og unge

Formidling om Nordisk Ministerråds rolle for børn og unge i hele Norden

 • Konceptudvikling 

 • Indholdsproduktion

 

Nordisk Ministerråd har en klar vision; Norden skal være det bedste sted for børn og unge. I arbejdet med børn og unge ønsker Nordisk Ministerråd, at børn og unge i trives-, at de kender deres rettigheder, og ved hvordan de skal udøve rettighederne i praksis. Først og fremmest kræver det, at børn og unge har kendskab til Nordisk Ministerråds vigtige rolle for dem.

Derfor indgik Nordisk Ministerråd et samarbejde med Klædt På i bestræbelserne på at styrke kendskabet og formidlingen om Nordisk Ministerråds rolle for børn og unge i hele Norden.

Med inddragelse af Klædt På har det nordiske samarbejdsorgan fået hjælp til at formidle og kommunikere om gode levevilkår, rettigheder og indflydelse - ikke bare i øjenhøjde, men i børnehøjde.

Du kan se hele publikationen lige her.

NMR.png

Carelink ∘ Informationsmateriale om Covid-19 selvtest

Instruktionsmateriale til Covid-19 selvtest

 • Videoproduktion 

 • Indholdsproduktion til manual og Q&A

 • Grafisk produktion

Carelink havde i forbindelse med opgaven omkring selvtest af skoleelever brug for hjælp til at udarbejde instruktionsmaterialer, der kunne forklare og visualisere, hvordan en selvtest skulle gribes an. Derfor udarbejde vi i Klædt På en Q&A med svar på de ofte stillede spørgsmål, en række grafikker med instruktioner samt en video, der blev sendt ud på landets skoler. 

Covid19_carelink.PNG
covid-manual.jpg
Covid-19 selvtest.PNG

Lemvig Kommune ∘ Klimahandlingsplan 2020

Formidling af Lemvig Kommunes klimahandlingsplan til både børn og voksne

 • Indholdsproduktion 

 • Videoproduktion

 

Lemvig Kommune er godt i gang med den grønne og bæredygtige udvikling. De ønsker at forstærke kommunens indsats for en klimavenlig fremtid, der hele tiden mindsker udledningen af CO2. Lemvig Kommune var blandt de 20 første kommuner udvalgt i et DK2020-projekt støttet af Realdania. De skulle derfor udarbejde en klimahandlingsplan for at understøtte Paris-aftalens mål i Danmark, om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader.

 

Alt dette ønskede kommunen også at formidle til børn, for selvom mange af tiltagene i klimahandlingsplanen er komplicerede og svære at forstå, så er det deres fremtid, det handler om og derfor også vigtigt at se og forstå hvad det er. Samtidig kan de se, at de voksne faktisk tager problemet alvorligt og handler derefter. Og det giver da håb om en bedre fremtid. 

For at nå ud til børnene, lavede vi en let tilgængelig video, der forklarer klimaforandringerne og -udfordringerne, men også beskriver klimaindsatsen – alt det i børnehøjde. 

Det er dog ikke kun børn, der har brug for at få tingene forklaret, så de er til at forstå. Derfor har vi også hjulpet Lemvig Kommune med at formidle klimahandlingsplanen i pjeceform - forståelig for helt almindelige voksne mennesker. 

Du kan se videoen lige her.

Og pjecen til de voksne lige her.

Lemvig_Kommune_video.png
Lemvig_Kommune_pjece.png

Skoleliv i Nepal ∘ Global Girls

Oplæg om det at skabe online-indhold for børn 

 • Formidling af video om SoMe 

Skoleliv i Nepal er en landsdækkende dansk forening, der brænder for at give fattige og socialt udsatte mennesker i Nepal bedre muligheder. De ønsker at give børn og unge et mere nuanceret billede af andre unge i verden, for på den måde at give dem et bedre grundlag for at kæmpe mod ulighed og uretfærdighed. 

Derfor har de startet projektet Global Girls, hvor piger i Nepal og Danmark lærer om hinanden gennem små film optaget med mobiltelefonerne. De ser hinandens videoer, snakker om dem og sender spørgsmål til hinanden. På den måde får de et godt indblik i hvordan det er at være en unge pige i henholdsvis Danmark og Nepal. 

Klædt På hjalp med at gøre de unge frivillige, der skal hjælpe og guide pigerne, klar til at stå med de udfordringer, der er ved at være aktiv på de sociale medier - især som barn og ung. 

De fik derfor redskaber til: 

 • Hvilke grundlæggende regler, man skal følge online 

 • Hvordan man kan støtte op om at reglerne bliver fulgt 

 • Hvad man kan gøre, hvis nogen oplever noget ubehageligt 

 • Hvordan vi kan forholde os til, at det, vi skriver online, kan opfattes anderledes, end når vi taler sammen IRL. 

Børneavisen ∘ Artikler og styring af projekter

Børneavisen gør verden lettere at forstå med nyheder der giver mening for børn. 

 • Interviews 

 • Tilrettelægger

 

Børneavisen hjælper læserne med at forstå den verden, de lever i. Gennem artikler om både det sjove og underholdende, men også det mere seriøst og alvorlige, forbereder de børnene på samfundsdebatten. Det går perfekt i spænd med vores ønske om at gøre børn bedre i stand til at navigere i verden og deres eget liv ved at gøre dem klogere på begge dele. 

Børnene bliver ofte inddraget i Børneavisens artikler, og det var også tilfældet på de to større satsninger, vi har hjulpet med: En artikelserie om skærmforbrug og -vaner i familien - og dækningen af Folketingsvalget i 2019.