top of page

Projekter

I Klædt På leverer vi en bred vifte af ydelser. Den røde tråd er målgruppen, som altid er børn og unge.

Strandbakkehuset ∘ Børne- og ungehospice

Online børne- og ungeuniverser for Strandbakkehuset – Jyllands første børne- og ungehospice 

 • Konceptudvikling 

 • Indholdsproduktion: Tekst og grafiske elementer 

 • Videoproduktion 

Strandbakkehuset er Jyllands første børne- og ungehospice. Målgruppen er børn og unge, der har en alvorlig sygdom – og deres familier. Strandbakkehuset ønskede at skabe et online univers målrettet netop de børn og unge, der skal flytte ind på hospicet for at give svar og skabe tryghed. Siderne skulle vise, hvordan stedet ser ud, hvad man kan lave, og hvem de kommer til at møde, når de flytter ind.  Og give svar på de spørgsmål og bekymringer, der kan være svære, men nødvendige at tale om i en i forvejen utryg situation.

 

Ud fra det udviklede vi to undersider til Strandbakkehusets hjemmeside. Én målrettet børn og en anden målrettet unge, der skal flytte ind på Strandbakkehuset som enten patient eller pårørende. 

Gennem visuelle elementer som video, grafik og tekstindhold på hjemmesiden inviterer vi børnene og deres familier indenfor på Strandbakkehuset, så de ved, hvad der venter dem. Og når det gælder børn og unge, skal den viden være formidlet, så det både er til at forstå, og så man som barn eller ung får lyst til at se, læse eller høre budskabet, hvilket har været omdrejningspunktet i al indhold på hjemmesiden.

Se hjemmesiden målrettet børn her.

Se hjemmesiden målrettet unge her.

STRUT-topbanner-removebg-preview.png
Klimatorium instagram

Klimatorium ∘ Kommunikation til og med unge på Instagram 

Udvikling af koncept for Klimatoriums profil på Instagram samt løbende drift i en opstartsperiode.  

 • Konceptudvikling inkl. arbejde med fokusgruppe  

 • Udvikling af visuel identitet 

 • Indholdsproduktion: Tekst og grafik 

 • Løbende drift af Instagram-profil 
   

Klimatorium er Danmarks internationale klimacenter. Centerets mål er at være mødested for en demokratisk debat og vidensdeling om forebyggelse og tilpasning til de klimaudfordringer, vi står overfor.

 

Klimatorium vil gerne blive bedre til at nå de unge og skabe dialog omkring den grønne omstilling. I samarbejde med klimacentret udviklede vi et koncept for en Instagram-profil målrettet unge i alderen 16-24 år. På profilen kommunikeres på engelsk, da Klimatorium gerne vil understrege centrets internationale profil.  

I udviklingen af profilen har vi lagt vægt på at skabe et univers, der er æstetisk lækkert, iøjnefaldende og genkendeligt. Visuelt bæres formidlingen af en fast farveprofil, en anderledes skrifttype og en række karakteristiske ikoner og GIFs. 

På profilen postes indhold inden for fire emnekategorier: Explainers, aktualitet, Det Sker på Klimatorium og gode eksempler på klimaløsninger.  Samtidig har vi i konceptet lagt vægt på, at det skulle være nemt at drive en aktiv profil med et relativt lille tidsforbrug – så det også kan fungere i en travl hverdag. 

Omdrejningspunktet er at gøre klimaformidling forståeligt, interessant og inspirerende. Det skal være et online rum, der inviterer til dialog, håb og handling. 

Link til Klimatoriums Instagram

billede 4.jpeg
billede2.jpeg
billede.jpg

Klimatorium ∘ Børnenes Klimamøde

Undervisningsforløb om klima og innovation

 • Konceptudvikling 

 • Indholdsproduktion  

 • Videoproduktion 

 • Event

 

I undervisningsforløbet, som er skabt for Klimatorium, præsenteres eleverne for vigtig viden om klima, klimaforandringer og klimaløsninger i et lettilgængelig univers med blandt andet videoer, der lægger op til masser af bevægelse.

Eleverne skal igennem spændende quizzer og opgaver, der skal løses i grupper. Og de bliver ført igennem en sjov og lærerig samskabelsesproces med idégenerering, idéudvikling, byggeri og præsentation af deres bud på en god klimaløsning.

Undervisningsmaterialet og de 10 explainer-videoer kan du se lige her. 

Naturmødet ∘ Naturjagten

Landsdækkende online skoleprogram for 4. og 5. klasses elever

 • Konceptudvikling 

 • Konsulentbistand

 • Undervisningsmateriale

 • Manuskript til videoproduktion

 

Naturjagten er en del af Naturmødet og er en åben skole-aktivitet for 4. og 5. klasser. I alt blev 3400 skoleelever landet over sendt ud for at rode i jord og kigge under træstubbe - på jagt efter arter i den danske natur. Og de fandt mere end 1000 arter.

Naturjagten er et virkeligt godt eksempel på, hvordan man kan kombinere en digital event - der nåede ud til hele landet - med masser af bevægelse, selvstændigt arbejde og aktiv inddragelse af eleverne.

Du kan læse en omtale af begivenheden her.

naturmødet.jpg

Nordisk Ministerråd ∘ Pjece til børn og unge

Formidling om Nordisk Ministerråds rolle for børn og unge i hele Norden

 • Konceptudvikling 

 • Indholdsproduktion

 

Nordisk Ministerråd har en klar vision; Norden skal være det bedste sted for børn og unge. I arbejdet med børn og unge ønsker Nordisk Ministerråd, at børn og unge i trives-, at de kender deres rettigheder, og ved hvordan de skal udøve rettighederne i praksis. Først og fremmest kræver det, at børn og unge har kendskab til Nordisk Ministerråds vigtige rolle for dem.

Derfor indgik Nordisk Ministerråd et samarbejde med Klædt På i bestræbelserne på at styrke kendskabet og formidlingen om Nordisk Ministerråds rolle for børn og unge i hele Norden.

Med inddragelse af Klædt På har det nordiske samarbejdsorgan fået hjælp til at formidle og kommunikere om gode levevilkår, rettigheder og indflydelse - ikke bare i øjenhøjde, men i børnehøjde.

Du kan se hele publikationen lige her.

NMR.png
Carelink

Carelink ∘ Informationsmateriale om Covid-19 selvtest

Instruktionsmateriale til Covid-19 selvtest

 • Videoproduktion 

 • Indholdsproduktion til manual og Q&A

 • Grafisk produktion

Carelink havde i forbindelse med opgaven omkring selvtest af skoleelever brug for hjælp til at udarbejde instruktionsmaterialer, der kunne forklare og visualisere, hvordan en selvtest skulle gribes an. Derfor udarbejde vi i Klædt På en Q&A med svar på de ofte stillede spørgsmål, en række grafikker med instruktioner samt bidrag til en video, der blev sendt ud på landets skoler. 

Covid19_carelink.PNG
covid-manual.jpg
Covid-19 selvtest.PNG

Skoleliv i Nepal ∘ Global Girls

Oplæg om det at skabe online-indhold for børn 

 • Formidling af video om SoMe 

Skoleliv i Nepal er en landsdækkende dansk forening, der brænder for at give fattige og socialt udsatte mennesker i Nepal bedre muligheder. De ønsker at give børn og unge et mere nuanceret billede af andre unge i verden, for på den måde at give dem et bedre grundlag for at kæmpe mod ulighed og uretfærdighed. 

Derfor har de startet projektet Global Girls, hvor piger i Nepal og Danmark lærer om hinanden gennem små film optaget med mobiltelefonerne. De ser hinandens videoer, snakker om dem og sender spørgsmål til hinanden. På den måde får de et godt indblik i hvordan det er at være en unge pige i henholdsvis Danmark og Nepal. 

Klædt På hjalp med at gøre de unge frivillige, der skal hjælpe og guide pigerne, klar til at stå med de udfordringer, der er ved at være aktiv på de sociale medier - især som barn og ung. 

De fik derfor redskaber til: 

 • Hvilke grundlæggende regler, man skal følge online 

 • Hvordan man kan støtte op om at reglerne bliver fulgt 

 • Hvad man kan gøre, hvis nogen oplever noget ubehageligt 

 • Hvordan vi kan forholde os til, at det, vi skriver online, kan opfattes anderledes, end når vi taler sammen IRL. 

Lemvig Kommune ∘ Klimahandlingsplan 2020

Formidling af Lemvig Kommunes klimahandlingsplan til både børn og voksne

 • Indholdsproduktion 

 • Videoproduktion

 

Lemvig Kommune er godt i gang med den grønne og bæredygtige udvikling. De ønsker at forstærke kommunens indsats for en klimavenlig fremtid, der hele tiden mindsker udledningen af CO2. Lemvig Kommune var blandt de 20 første kommuner udvalgt i et DK2020-projekt støttet af Realdania. De skulle derfor udarbejde en klimahandlingsplan for at understøtte Paris-aftalens mål i Danmark, om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader.

 

Alt dette ønskede kommunen også at formidle til børn, for selvom mange af tiltagene i klimahandlingsplanen er komplicerede og svære at forstå, så er det deres fremtid, det handler om og derfor også vigtigt at se og forstå hvad det er. Samtidig kan de se, at de voksne faktisk tager problemet alvorligt og handler derefter. Og det giver da håb om en bedre fremtid. 

For at nå ud til børnene, lavede vi en let tilgængelig video, der forklarer klimaforandringerne og -udfordringerne, men også beskriver klimaindsatsen – alt det i børnehøjde. 

Det er dog ikke kun børn, der har brug for at få tingene forklaret, så de er til at forstå. Derfor har vi også hjulpet Lemvig Kommune med at formidle klimahandlingsplanen i pjeceform - forståelig for helt almindelige voksne mennesker. 

Du kan se videoen lige her.

Og pjecen til de voksne lige her.

Lemvig_Kommune_video.png
Lemvig_Kommune_pjece.png

Børneavisen ∘ Artikler og styring af projekter

Børneavisen gør verden lettere at forstå med nyheder der giver mening for børn. 

 • Interviews 

 • Tilrettelægger

 

Børneavisen hjælper læserne med at forstå den verden, de lever i. Gennem artikler om både det sjove og underholdende, men også det mere seriøst og alvorlige, forbereder de børnene på samfundsdebatten. Det går perfekt i spænd med vores ønske om at gøre børn bedre i stand til at navigere i verden og deres eget liv ved at gøre dem klogere på begge dele. 

Børnene bliver ofte inddraget i Børneavisens artikler, og det var også tilfældet på de to større satsninger, vi har hjulpet med: En artikelserie om skærmforbrug og -vaner i familien - og dækningen af Folketingsvalget i 2019.   

UngOdense ∘ Oplæg og workshop om some-kommunikation til børn og unge 

Fagligt oplæg og workshop om fordele og ulemper ved brug af sociale medier til en ung målgruppe. Workshoppen indeholdt: 

 • Arbejde med konceptudvikling: Formål, målgruppe, form og indhold 

 • SoMe-Status: Hvor er børnene og de unge i dag? Og hvor er de ikke? 

 • Tips og tricks: Hvad er do’s and dont’s når det kommer til unge på de sociale medier 

 • Den gode hverdag: Faste greb og indholdsplaner 
   

Formålet med oplægget var at skabe samtale og refleksion omkring brugen af sociale medier hos UngOdense, der bl.a. driver ungdomscentrene i Odense Kommune. Sociale medier er det oplagte sted at kommunikere til og med børn og unge om centrenes tilbud, men det kræver også ekstra hensyn og overvejelser, at lægge kommunikationen ud online.   

Tilbagemeldingerne fra deltagerne lød blandt andet: 

“Der var en god rød tråd og gruppearbejdet var fedt.” 

“Det er fedt at have en oplægsholder, som rent faktisk ved, hvad hun snakker om.” 

Skærmbillede 2022-11-10 kl. 13.06.05.png
Skærmbillede 2022-11-10 kl. 13.18.26.png
bottom of page